Medium Speed Contest od 2 maja 2022 r.

MST Regulamin:

Czas: Każdy poniedziałek: 1300-1400Z i 1900-2000Z oraz wtorek:  0300-0400Z

Prędkość: Utrzymuj prędkość 20-25wpm i bądź gotów zmniejszyć prędkość na żądanie.

Moc: QRP (5W lub mniej), LP (6W-100W), HP (Powyżej 100W – zgodnie z pozwoleniem)

Częstotliwości: W kHz, zgdonie z band planem IARU.

160m: 1812-1828
80m: 3528-3550
40m: **Zobacz poniżej częstotliwości QRP

7025-7040 IARU region 1 (Europe, Africa, ME, North Asia)
7028-7050 IARU region 2 (The Americas)
7015-7029 IARU region 3 (S. Asia, E. Asia, Pacific)

20m: 14028-14050
15m: 21028-21050
10m: 28028-28050

**Wszystkie regiony IARU respektują częstotliwość QRP 7030 +/- 0,5 kHz, gdzie każda działająca stacja (wołająca CQ) powinna mieć maksymalnie 5 wat mocy.

Raporty: Imię oraz numer QSO

Wyniki: Nie przysyłamy logów. Wynik należy zgłosić na stronie 3830scores.com 

Ostateczny wynik można obliczyć następująco: 1 punkt za każde QSO (praca ze stacją tylko raz na paśmie) i pomnożenie sumy punktów przez liczbę przepracowanych unikalnych znaków wywoławczych. Przykład:

Mamy 75 QSO na wszystkich pasmach oraz 40 unikalnych znaków, twój wynik to 75 x 40 = 3000.

Określ kategorię mocy: QRP, LP, HP i podaj SO2R lub zdalne sterowanie – jeśli dotyczy.

Certyfikaty: Na koniec każdego roku kalendarzowego ICWC przyzna certyfikaty uczestnictwa obliczone w następujący sposób:

1 punkt jest przyznawany za każde MST, w którym uczestniczysz.

Poziomy nagród:

Poziom złoty: 100 punktów
Poziom srebrny: 70 punktów
Poziom brązowy: 40 punktów

Zgłoszenia na certyfikaty wysyłamy na stronie Kontakt: https://internationalcwcouncil.org/contact-us/

Źródło: https://internationalcwcouncil.org/mst-contest/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *