Aktywność Top 9

ICWC organizuje już udane zawody Medium Speed Contest (MST), więc po co nam „aktywność”? Odpowiedź jest prosta. Wszyscy jesteśmy różni, a nie każdy lubi zawody.
Dlatego ICWC chce, aby wszyscy operatorzy byli uwzględnieni i dobrze się bawili.
W aktywności Top9 dowolny 5-minutowy kontakt jest ważny i daje punkt. Możesz mieć nawet kilka 5-minutowych kontaktów z rzędu z tą samą stacją na tym samym paśmie.
Aby wziąć udział w Top9, możesz znaleźć wołających CQ, możesz zaprosić znajomego przez telefon lub możesz po prostu wołać CQ w standardowy sposób.
Liczy się Twoja obecność. Swoim aktywnym udziałem pokazujesz swoją miłość do telegrafii i wspierasz wysiłki ICWC i jej klubów członkowskich, aby utrzymać CW przy życiu.
Jeśli poświęcisz trochę czasu w Top9, z pewnością nawiążesz nowe znajomości i będziesz miał wiele nowych łączności na CW. Szczególnie podczas ważnej pierwszej fazy Top9 poszukujemy ochotników do prowadzenia ogólnych wywołań CQ.
Jest to nadal najczęstszy sposób nawiązania skutecznej łączności na CW.

Pytania lub wątpliwości prosimy kierować do Martina IK2RMZ: [email protected]

Zasady Top9:
Częstotliwości: Top 9 kHz pasm tylko CW (patrz tabela poniżej)
Stacje: Wszyscy mogą brać udział w Top9
Emisja: Tylko CW
Punkty za QSO: czas trwania QSO poniżej 5 min. – 0 pkt. Czas trwania QSO co najmniej 5 min – 1 punkt
Uczestnicy deklarują swoje miesięczne wyniki (tj. ilość punktów) na stronie ICWC https://internationalcwcouncil.org/top9-submission/

80m: 3.561-3.570 MHz
40m: 7.031-7.040 MHz
30m: 10.121-10.130 MHz
20m: 14.061-14.070 MHz
17m: 18.086-18.095 MHz
15m: 21.061-21.070 MHz
12m: 24.906-24.915 MHz
10m: 28.061-28.070 MHz

Wyniki dostępną są na stronie https://internationalcwcouncil.org/top9-results/

Ponadto wszystkie łączności powyżej 5 minut zaliczane są również do aktywności S&L https://titawa.pl/2021/08/05/drabiny-i-weze/
Powodzenia i 73 Adam SQ9S