Dni Aktywności 2023

Dni Aktywności SPCWC 2023

 1. Impreza organizowana jest z okazji 28 rocznicy powołania SPCWC.
 2. Organizatorem dni aktywności jest Polski Klub Telegrafistów (SPCWC).
 3. Managerem Dni Aktywnosci są SP2FAP, SP9MDY.
 4. Impreza odbywać się będzie na wszystkich pasmach KF, emisją CW w dniach 1-2 lipca 2023 r. w 4 turach 1-godzinnych: od godziny 04.00z do 05:00z oraz 12:00z do 13:00z w sobotę i w niedzielę 15:00z do 16:00z oraz 18:00z do 19:00z.
 5. Pamiątkowy dyplom będzie można otrzymać za zdobycie 28 pkt., przy założeniu, że każde QSO z członkiem SPCWC daje 4 pkt.
  Punktacja:
  QSO MEMB SPCWC z NM SPCWC daje 4pkt tylko dla NM SPCWC a MEMB SPCWC otrzymuje 0 pkt
  natomiast QSO MEMB SPCWC z MEMB SPCWC daje 4pkt dla każdego.
  Stacje EU obowiązuje zdobycie 14 pkt., a DX – 8 pkt.
 6. Punktowane są łączności przeprowadzone na każdym innym paśmie, odrębnie w sobotę i w niedzielę. Nie można powtarzać QSO z daną stacją na tym samym paśmie tego samego dnia.
 7. Wymiana: członkowie SPCWC nadają RST + nr członkowski, np. 599036, pozostali RST + NM np. 599NM.
 8. Na stronie : https://spcwc.pzk.pl/?page_id=23  znajduje się RBN Cluster czlonków SPCWC co ułatwi zbieranie punktów.
 9. Wykaz wymaganych QSOs należy przesłać w ciągu 7 dni na adres: [email protected]
 10. Pamiątkowy eDyplom w formacie PDF lub .jpg wysłany zostanie na podany w zgłoszeniu adres eMail.
 11. Analogicznie punktowany dyplom dostępny jest dla stacji SWL.
  SPCWC members:
  https://spcwc.pzk.pl/?page_id=9
 12. Dla użytkowników programu DXLOG Krzysztof, SP5KP opracował moduł do pracy w Dniach Aktywności SP-CW-C. Krzysztof wyśle plik zainteresowanym po otrzymaniu maila.