Regulamin

1. Polski Klub Radiotelegrafistów, zwany dalej SPCWC, założony został 1 lipca 1995 r. z inicjatywy redakcji MK QTC.

2. SPCWC jest stowarzyszeniem radiooperatorskim zrzeszającym licencjonowanych nadawców i nasłuchowców – entuzjastów pracy emisją CW, potrafiących odbierać na słuch znaki alfabetu Morsa i nadawać je przy użyciu ręcznych kluczy telegraficznych.

3. Członkiem SPCWC może zostać licencjonowany nadawca, który:

a. Przedstawi 5 rekomendacji członków klubu, o które sam zainteresowany się do nich zwróci. Rekomendacje powinny być przesłane przez rekomendujących na adres [email protected]

lub

b. Weźmie udział w co najmniej 10 międzynarodowych zawodach HF i zostanie sklasyfikowany w grupie stacji CW.

4. Członkostwo w SPCWC potwierdzane jest Dyplomem, którego koszt druku i przesyłki (równowartość 10 Euro) pokrywa zainteresowany. eDyplom jest bezpłatny.

5. Członkostwo w SPCWC jest dożywotnie.

6. Członkostwo w SPCWC wygasa na skutek rezygnacji.

7. Członkowie międzynarodowych klubów telegraficznych HSC, FOC, CWOPs mogą zostać członkami SPCWC po nadesłaniu pisemnego zgłoszenia.

8. Członek SPCWC ma prawo do używania klubowego logo.

9. SPCWC jest organizatorem krajowych zawodów SPCW Contest.

10. Lista Wieczysta SPCWC jest wykazem wszystkich członków.

11. Pracami stowarzyszenia kieruje SPCWC Manager.

12. SPCWC jest członkiem europejskiej federacji klubów telegraficznych EUCWC oraz międzynarodowej rady CW ICWC.

13. Adres korespondencyjny: SPCWC, c/o Sylwester Jarkiewicz SP2FAP, Suchacz-Zamek, ul. Wielmoży 5b, 82-340 Tolkmicko; eMail: [email protected]