Posted on 2021-07-202021-07-20   Leave a comment on Podsumowanie Dni Aktywności 2021

Podsumowanie Dni Aktywności 2021

Podsumowanie akcji eterowej 3-4.07.2021 z okazji 26 rocznicy powstania Polskiego Klubu Telegrafistów. Do upłynięcia regulaminowego terminu na wysyłkę logów wpłynęło 10 logów, dlatego komisja ustaliła, iż oprócz dyplomów za zdobycie 26 pkt. roześle dyplomy uczestnictwa tym korespondentom, którzy byli w naszych logach (oprócz uczestników zawodów równoległych), których adresy emailowe da się ustalić na stronie qrz.com. i tak dyplomy za osiągnięcie 26 pkt uzyskały stacje: SP2FAP, DL1EJG, SP5GEO, SP4AWE, SP1AEN, SP7OGP, 9A1AA, SP6CES, SP9KJU i SP9MDY.Za udział w akcji dyplomy otrzymały … Continue reading „Podsumowanie Dni Aktywności 2021”