Posted on 2023-07-112023-07-11   Leave a comment on Podsumowanie Dni Aktywności SP-CW-C 2023

Podsumowanie Dni Aktywności SP-CW-C 2023

PODSUMOWANIE DNI AKTYWNOŚCI SP-CW-C 2023Witam kolegów telegrafistów.W terminie wyznaczonym (7 dni) otrzymano 35 logów od kolegów:(wg kolejności otrzymania e-maili)1 SP4JFR a -nie liczymy, bo log niekompletny…nr 92 SP2FAP3 YL3JD4 SQ9FMU5 SP7OGP6 SP1AEN7 SQ9S8 SP3BBS9 SP4JFR10 SP5KP11 SP9OUV12 SQ9MZ13 DJ5CW14 DL1EJG15 SP7LIE16 4Z5AU17 SQ5EF18 OK1DQP19 4Z5LU20 SP9KJU21 SP9MDY22 SP5LST23 PA3HEN24 SP7DNG25 SP6JOE26 SN50GUC27 SP8JMA29 PG4I30 OK4RQ31 SP1GZF32 SP5GEO33 SN9MT34 SP8HWM35 SP3CW36 SP9AVRWidać, że w tym roku wzrosło zainteresowanie tego typu spotkaniem eterowym, niektórzy chwalili, że nie ma pogoni za pierwszym miejscem tylko miejsce na kulturalną i koleżeńską łączność, bez popisów prędkościowych. Wszystkie dyplomy zostały rozesłane. Chciałbym podziękować kol. Jurkowi SP5GEO za prace nad grafiką dyplomu oraz Adamowi SQ9S za pracę włożoną w wysyłanie zaproszeń do kolegów i klubów telegraficznych, a także Pawłowi SP7TEV za pomoc w tłumaczeniu na język angielski. Do … Continue reading „Podsumowanie Dni Aktywności SP-CW-C 2023”

Posted on 2022-07-262022-07-26   Leave a comment on Podsumowanie Dni Aktywności 2022

Podsumowanie Dni Aktywności 2022

Podsumowanie dni aktywności SP-CW-C 2022Logi przysłało 11 stacji, z czego warunki wypełniło i otrzymało dyplomy zgodnie z regulaminem 8 stacji:SQ9SOK1DQPSP9BCHSP1AENSQ9FMUSP9KJUSP9MDYSP3CW (wg kolejności otrzymania logów).Pozostałym stacjom, które nie uzyskały wymagane 27 punktów a przysłały logi wysłaliśmy dyplomy uczestnictwa:SP6CESSP7OGPSQ8LUVByły również stacje, które zbierały punkty, ale nie wysłały logu (zapewne ze względu małą ilość uzyskanych punktów). Stacje te również otrzymały certyfikaty uczestnictwa, aby w następnych imprezach nie bały się wysłać dziennika pomimo mniejszej ilości QSO.Były to stacje (z logów przysłanych):DJ5CW 444SQ9CAQ 227SP2FMN 182SQ9IVD 366SP4AWE 006SP5GEO NMDL3BBR 079SP9GFI 280IK2RMZ 237HA3NS NMHB9DAX 350SQ6JAN NMDziękuję Jurkowi SP5GEO za prace nad stworzeniem wzoru dyplomu.Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszam za rok.W imieniu organizatorów 73 … Continue reading „Podsumowanie Dni Aktywności 2022”