Dni Aktywności 2022

Dni Aktywności SPCWC 2022

1. Impreza organizowana jest z okazji 27. rocznicy powołania SPCWC.

2. Managerami Dni Aktywności są: SP2FAP i SP9MDY.

3. Impreza odbywać się będzie na HF w dniach 2-3 lipca br., od godziny 00.00z w sobotę do godz. 23.59z w niedzielę.

4. Pamiątkowy dyplom będzie można otrzymać za zdobycie 27 pkt., przy założeniu, że każde QSO z członkiem SPCWC daje 3 pkt. Stacje Eu obowiązuje zdobycie 13 pkt., a DX – 10 pkt.

5. Punktowane są łączności przeprowadzone na każdym innym paśmie, odrębnie w sobotę i w niedzielę.

6. Wymiana: członkowie SPCW nadają RST + nr członkowski, np. 599036, pozostali RST + NM np. 599NM.

7. Na stronie : https://spcwc.pzk.pl/?page_id=23 znajduje się RBN

Cluster członków SPCWC co ułatwi zbieranie punktów.

8. Wykaz wymaganych QSOs należy przesłać w ciągu 7 dni na adres:

sp-cw@o2.pl

9. Pamiątkowy eDyplom w formacie PDF lub .jpg wysłany zostanie na podany w zgłoszeniu adres eMail.

10. Analogicznie punktowany dyplom dostępny jest dla stacji SWLs.

Wykaz członków SPCWC: https://spcwc.pzk.pl/?page_id=9